1 - 22 Май 2004
  Велико Търново
 

 

Старопланински събор "Балкан фолк 2004"


 

Предварителна програма

 

 1. Съборна фолклорна програма за народно творчество пред жури. Всеки ден от 29 април до 23 май от 9 до 17 часа.
 2. Съборна програма за стари градски, класически, патриотични и туристически песни пред жури. Всеки ден от 29 април до 23 май от 9 до 17 часа.
 3. Съборна програма с православни църковни песни в Катедралния храм на гр. Велико Търново от 5 до 12 май от 14 до 17 часа.
 4. Вечерни концерти всеки ден от 19,30 часа на отличените от журито състави.
 5. Панорамни телевизионни продукции от 10.00 до 16.30 часа от 2 до23 май.
 6. Дефилета през централната част на Велико Търново на 1, 8, 15 и 22 май от 18 часа.
 7. Литийно шествие в чест на Св. Св. Кирил и Методий на 8 май от 18 часа.
 8. Официално откриване и закриване на Събора на 1 и 22 май от 19 часа.
 9. Голямо народно хоро на 1, 8, 15 и 22 май около Паметника “Майка България”.
Регистрацията на участниците при пристигане във Велико Търново ще става в Двореца на културата и спорта “Васил Левски”.

 

Методически указания
За участие в Старопланински събор “Балкан фолк 2004”

 

 1. Художествените ръководители на групи и колективи сами определят програмите си за участие. Препоръчваме времетраенето да не надминава 30 минути.
 2. Групите и индивидуалните изпълнители да се ориентират към песни, мелодии, обичаи, хора и танци, които са типични и характерни за селището и района, което е от голямо значение за колорита и първообраза на фолклорния материал.
 3. От голяма полза ще бъде внимателното отношение към костюмите, реквизита и инструментариума на групите, което има определящо значение за битовата вярност на народните традиции.
 4. Специално ще бъдат наградени сполучливите опити за индивидуални изпълнения на песни и хумористични сценки. Времето за тяхното изпълнение не влиза в общото време на групата. Има награди и за авторски песни в традиционните жанрове.
 5. В Съборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички жанрове – народни хорове, ансамбли, оркестри и танцови състави, колективи за стари градски, класически, туристически, патриотични и църковни песни, без изисквания за възраст или организационна принадлежност.

Основният критерий е изпълнителското майсторство.

 

Други фестивали