15 - 21 Юни 2004
  Москва, Русия

Директор:  Сергей Салмин
 

Международният фестивал на традиционните народни изкуства “Евро фолк – Руски остров 2004” е фестивал на призьорите от останалите фестивали Музикални празници “Евро фолк 2004”.

Музикалните празници “Евро фолк 2004” се състоят от единадесет музикални фестивала и Световна приложна конференция “Традиционните народни изкуства и съвременните информационни технологии”. Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2004” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват около 15000 музиканти, певци и танцьори. Друг характерен фестивал от Музикалните празници е Международният фестивал на традиционните народни изкуства “Евро фолк – Руски остров 2004”, който се провежда в столицата на Русия - Москва. В него право на участие с преференции получават носителите на големи награди “Grand prix” и първи награди “First Awards” от останалите музикални фестивали от веригата “Евро фолк”. От досега проведените Международни фестивали 6 колектива - носители на “Grand prix” и 18 колектива – носители на “First Awards” са поканени за участие в Международният фестивал на традиционните народни изкуства “Евро фолк – Руски остров 2004”в Москва, Русия.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно в ефира на Европа. Естествено продължение на тази дейност е Международният фестивал за TV и Internet музикални продукти “Евро фолк”. В него участват освен телевизионните и Интернет продукти на “Euro Folk” и “Balkan Folk” и специалисти и продукти от други телевизии от Европа и света. С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

 

Регламент

Международният фестивал на традиционните народни изкуства “Евро фолк – Руски остров 2004” е основният от останалите девет международни фестивала в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2004”. В него, на преференциални финансови условия, право на участие получават носителите на големите награди (Grand Prix) и първи награди (First Awards) от всички останали девет международни фестивала “Евро фолк ”. В него могат да участват и колективи, които поемат изцяло собствените си разходи по посочените в този регламент цени.

Международният фестивал на традиционните народни изкуства “Евро фолк – Руски остров 2004” се провежда в рамките на седем конкурсни дена и включва фестивална програма и вечерни концерти. По своята същност той дава възможност на колективите и индивидуалните изпълнители да реализират своите творчески проекти на сцената на Московския държавен историко-етнографски театър и на други сцени в Москва, столицата на Русия. Основната задача на организаторите е не само да даде възможност на творческите колективи да покажат изкуството си и да ги включи в една конкурсна програма, определяща най- добрите от тях, но и пропагандиране на призьорите чрез излъчване в телевизионния ефир на Русия и Европа.

Международният фестивал на традиционните народни изкуства “Евро фолк – Руски остров 2004” се организира от “Euro Folk Academy”, Московския държавен историко-етнографски театър и други организации в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2004” в периода от 15 до 21 юни 2004 година.

Място на провеждане на фестивала: Москва, столицата на Русия

 

НАГРАДИ

Фолкстил ансамбъл ”Росток“ - гр. Ростов на Дон, Русия - Диплом трета степен в категорията “Юношески колективи до 18 години”.

Фолклорен ансамбъл “Радоница“ - гр. Клин, Московска област - Диплом вторе степен в категорията “ Юношески колективи до 18 години”.

Фолклорен ансамбъл “Щедрый вечер” - гр. Асино, Томска област - Диплом първа степен в категорията “Юношески колективи до 18 години” и носител на GRAND PRIX от Музикални празници “Евро фолк“.

Недялка Петкова - Димова - гр. Горна Оряховица, България - Специален приз и диплом за ярко сценично представяне на фолклора и Първа награда от Музикални празници “Евро фолк”.

Хор “Родна песен“ - гр. Бургас, България - Диплом първа степен и носител на GRAND PRIX в категорията “ Класически песни”.

Фолклорен театър “Солцеворот” - гр. Ростов на Дон, Русия - Диплом втора степен в категорията “Фолклорни театри”.

Държавен казашки ансамбъл за танци “Ставрополие” - гр. Ставропол, Русия - Диплом първа степен и носител на Гранд при в категорията “Фолклорни театри”.

Васил Минчев - гр. Габрово, България - Специален приз за запазване на истинските народни традиции и Първа награда от Музикални празници “Евро фолк”.

Фолклорен ансамбъл “Роси” - гр. Иваново, Русия - Диплом втора степен в категорията “ Фолклорни песни и танци”.

Фолклорен ансамбъл “Красная горка” - гр. Брянск, Русия - Диплом първа степен и носител на Гранд при в категорията “Фолклорни песни и танци”

Други фестивали