3 - 21 Май 2007
  Старата българска столица Велико Търново, България

Директор:  Мариана Нуцова

Международният фолклорен фестивал “Евро фолк 2007” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2007” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различини градове и държави от 3 май до 21 октомври 2007 година. Музикалните празници “Евро фолк 2007” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Други фестивали