2 - 16 Юли 2007
  Ваканционно селище “Лозенец”, България

Директор:  Калоян Николов

Европейска младежка фолклориада 2007” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2007” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави от 3 май до 21 октомври 2007 година.

Музикалните празници “Евро фолк 2007” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2007” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 10 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии "Евроком България" и "Херос ТВ", както и по Световната интернет телевизия "Евро фолк". С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк“- Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Други фестивали