26 - 27 Май 2007
  гр. Димитровград, Република Сърбия.

Международният фолклорен фестивал “Нишавски хоровод 2007” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2007” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави от 3 май до 21 октомври 2007 година.

Музикалните празници “Евро фолк 2007” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2007” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 10 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии "Евроком България" и "Херос ТВ", както и по Световната интернет телевизия "Евро фолк" . С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма

Фестивалната програма включва конкурси в следните категории:

  • фолклорни песни;
  • фолклорни танци;
  • фолклорни ансамбли;
  • народни обичаи;

Журито има право да пожелае изпълняването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост.

По време на Фестивала ще бъдат направени студийни аудиозаписи и заснемане на професионални видеоклипове от програмата на участниците на изпълненията, които са отличени от журито или срещу заплащане.

Продължителността на програмата не трябва да превишава 40 минути.

Направените записи ще се излъчват по 50 български кабелни телевизии и по сателитни телевизии с покритие в цяла Европа, както и по Световната Internet телевизия "Euro Folk".

Регламент

Международният фолклорен фестивал “Нишавски хоровод 2007” се провежда в рамките на два конкурсни дни и вечерни концерти. Основна задача на организаторите е даването на възможност за изява на творческите колективи и включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях и пропагандиране на призьорите чрез излъчване в Европейския телевизионен ефир, както и нееднократно по Internet телевизия "Euro Folk".

Международният фолклорен фестивал “Нишавски хоровод 2007” се организира от Euro Folk Academy, Община Димитровград и други организации в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2007” – Светът е телевизия на 25 и 26 май 2007 г.

Домакин на фестивала е град Димитровград, Република Сърбия.

Регламент за участие в конкурса

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
Организаторите от Euro Folk Academy изпращат покана и регламент за участие на желаещите колективи.

Желаещите да учасват във Фестивала попълват и подписват заявки за участие, в които съществува и изричен текст, указващ, че заявителят приема условията, заложени в настоящия регламент.

Заявките за участие в конкурсната програма се приемат най-късно до 01.03.2007 г.

Желателно е по пощата, на адреса на Euro Folk Academy, да се изпрати последният издаден албум на участника /групата/ или демо записи на не по-малко от две песни. Желателно е към заявката да се прибави анотация за участника и рекламни материали – фотоси. Изпратените материали не се връщат.

При наличието на повече заявки от необходимите участия на конкурсния ден, журито прави предварителна селекция на участниците и писмено уведомява всички заявили за кой ден са допуснати до конкурсната програма.

Други фестивали