2 - 19 Май 2008
  Старата българска столица Велико Търново, България

Директор:  Мариана Нуцова

Международният фолклорен фестивал “Евро фолк 2008” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2008” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различини градове и държави през цялата 2008 година. Музикалните празници “Евро фолк 2008” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2008” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно в ефира на Европа. С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма

Фестивалната програма включва конкурси в следните категории:

  • фолклорни песни;
  • фолклорни танци;
  • фолклорни ансамбли;
  • народни обичаи;
  • стари градски песни и романси;
  • популярни песни;
  • юношески колективи до 19 години – по първите четири категории.
  • детски колективи до 16 години – по първите четири категории

 

Журито има право да пожелае изпълняването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост.

По време на фестивала ще бъдат направени студийни аудиозаписи и заснемане на професионални видеоклипове на програмата на участниците, които са наградени от журито със заснемане и изработване на видеоклип или си заплащат записите.

Продължителността на програмата не трябва да превишава 40 минути.

За изработване на качествени аудиозаписи и видеоклипове е препоръчително участниците да предвидят 3 дни. Свободен от такса е един видеоклип по преценка на журито.

Направените записи ще се излъчват по 50 български кабелни телевизии и по сателитните телевизии "Евроком България", "Родина TV" и "Херос TV", както и по Световната Internet телевизия "Euro Folk" на адрес www.eurofolk.com/tv .

Участие във вечерни концерти с продължителност на програмата от 10 до 20 минути на избрани от журито колективи.

Всеки колектив ще има и участие с пълната си програма на сцена на Старопланински събор “Балкан фолк” – Фестивал №1 в Европа за традиционни народни изкуства.

По време на участието на колектива във фестивала организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи събития – Официално откриване, Официално закриване, дефиле и други.

Регламент

Международният фолклорен фестивал “Евро фолк 2008” се провежда в рамките на осемнадесет конкурсни дни и вечерни концерти. По своята същност той дава възможност на творчески колективи и индивидуални изпълнители да реализират творческите си проекти на една открита и вече призната сцена, на която се провежда Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. Основна задача на организаторите е даването на възможност за изява на творческите колективи и включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях, така и пропагандиране на призьорите чрез излъчване в Европейския телевизионен ефир, както и по Световната интернет телевизия "Евро фолк".

Участниците в Международния фолклорен фестивал “Евро фолк 2008” участват по право с пълната си програма и във Фестивал № 1 в Европа за традиционни народни изкуства – Старопланински събор “Балкан фолк 2008”.

Международният фолклорен фестивал “Евро фолк 2008” се организира от Euro Folk Academy, Balkan Folk Academy и други организации в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2008” – Светът е телевизия от 2 до 19 май 2008 г.

Домакин на фестивала е старата българска столица Велико Търново.

Регламент за участие в конкурса

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:

Организаторите от Euro Folk Academy изпращат покана и регламент за участие на желаещите колективи.

Желаещите да участват във фестивала попълват и подписват заявки за участие, в които съществува и изричен текст, указващ, че заявителят приема условията, заложени в настоящия регламент.

Заявките за участие в конкурсната програма се приемат най-късно до 15.04.2008 г.

Желателно е по пощата, на адреса на Euro Folk Academy, да се изпрати последният издаден албум на участника /групата/ или демо записи на не по-малко от две песни. Желателно е към заявката да се прибави анотация за участника и рекламни материали – фотоси. Изпратените материали не се връщат.

При наличието на повече заявки от необходимите участия на конкурсния ден, журито прави предварителна селекция на участниците и писмено уведомява всички заявили за кой ден са допуснати до конкурсната програма.

Други фестивали