21 Юни - 4 Юли 2008
  гр. Приморско - Лозенец, България

Директор:  Калоян Николов

Фолклорният фестивал “Евро фолк - Черно море 2008" се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2008” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави през цялата  2008 година.

Музикалните празници “Евро фолк 2008” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2008” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии "Евроком България","Родина ТВ" и "Херос ТВ", както и по Световната интернет телевизия "Евро фолк". С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк“- Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма

Фестивалната програма включва конкурси в следните категории:

  • фолклорни песни;
  • фолклорни танци;
  • фолклорни ансамбли;
  • стари градски песни и романси;
  • деца до 16 години – по всички категории.

 Журито има право да пожелае изпълняването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост.

 По време на Фестивала ще бъдат направени студийни аудиозаписи и заснемане на професионални видеоклипове на програмата на участниците, на изпълненията, които са отличени от журито или срещу заплащане.

Продължителността на програмата не трябва да превишава 40 минути.

За изработване на качествени аудиозаписи и видеоклипове е препоръчително участниците да предвидят 3 дни. 

Направените записи ще се излъчват по 50 български кабелни телевизии и по сателитни телевизии с покритие в цяла Европа, както и по Световната Internet телевизия "Euro Folk".

По време на участието на колектива във Фестивала организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи събития – Официално откриване, Официално закриване, дефиле, коктейл и други.

Регламент

Фолклорният фестивал “Евро фолк - Черно море 2008” в град Приморско и Лозенец се провежда в рамките на четиринадесет конкурсни дни и вечерни концерти. Основна задача на организаторите е даването на възможност за изява на творческите колективи и включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях и пропагандиране на призьорите чрез излъчване в Европейския телевизионен ефир. 

Фолклорният фестивал “Евро фолк - Черно море 2008” се организира от Euro Folk Academy, Balkan Folk Academy и други организации в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2008” – Светът е телевизия.

Домакин на фестивала са градовете Приморско и Лозенец, Бургаска област, България.

Регламент за участие в конкурса

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:

Организаторите от Euro Folk Academy изпращат покана и регламент за участие на желаещите колективи.

За колективите – наблюдатели има осигурени и спортни съоръжения /волейболни, баскетболни и футболни игрища/, където спортни групи могат да тренират пълноценно.

Желаещите да участват във Фестивала попълват и подписват заявки за участие, в които съществува и изричен текст, указващ, че заявителят приема условията, заложени в настоящия регламент.

Заявките за участие в конкурсната програма се приемат най-късно до 30.05.2008 г.

Желателно е по пощата, на адреса на Euro Folk Academy, да се изпрати последният издаден албум на участника (групата) или демо записи. Желателно е към заявката да се прибави анотация за участника и рекламни материали – фотоси. Изпратените материали не се връщат.

При наличието на повече заявки от необходимите участия на конкурсния ден, журито прави предварителна селекция на участниците и писмено уведомява всички заявили за кой ден са допуснати до конкурсната програма.

Други фестивали