11 - 19 Февруари 2021
  Велико Търново

Директор:  Калоян Николов

Поради възникналата пандемична обстановка и новите надежди за излизане от кризата, организаторите удължават крайната дата за подаване на заявки и провеждането на конкурса от 10 - 18 декември 2020 на дати 11 - 19 февруари 2021. С това организационния комитет се надява да се даде повече време за подготовка и да се направят нови записи и да се даде възможност на повече любители на музикалното изкуство да вземат участие в конкурса.
 
World Cup of Folklore™ - RFS - 150
Международен инструментален конкурс «ЗЛАТНИ КЛАВИШИ» - ONLINE
за акордеонисти – солисти, ансамбли и оркестри  
Организатори:
Euro Folklore Academy
Санкт Петербургски държавен институт за култура, Русия
Конкурс се провежда в рамките на Музикални празници „Евро фолк“.
 
Със съдействието на:
Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали – WАFF
Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАFF
 
Оценките на изпълнителите и на колективите, явили се на конкурсната програма са валидни за класиране в Световната ранг листа /World ranking list of folklore/ за категория G) Фолклорни инструментални състави - фолклорна музика (оркестри), оценителна категория - International / World Cup of Folklore™ - RFS – 150
 
В Първия онлайн Международен инструментален конкурс “ЗЛАТНИ КЛАВИШИ имат право да участват аккордеонисти – солисти, обикновени или смесени ансамбли и оркестри, които включват в своя инструментален състав поне един акордеон. В конкурса могат да участват учащи от предпрофесионални, професионални музикални учебни заведения (училища, школи, консерватории, академии, университети и други институции и организации от цял свят), както и непрофесионални изпълнители.
Основна идея на конкурса е да разкрие, подкрепи и развие художествения потенциал на музикантите в опазването на духовното национално богатство.  Участието в този онлайн конкурс спомага за представянето на музикалното изкуство на много култури на международно равнище, а подготовката за онлайн представянето ще доведе до повишаване нивото на сценичното майсторство и опита на участниците. 

Цели на конкурса:

- привличане вниманието на обществото към съвременните тенденции в развитието на народно-инструменталната музика;
- подкрепа на творческата и иновативната дейност в музикалното образование и възпитание;
- откриване на най-надарените сред младите участници и подкрепа при разкриването на техния творчески потенциал;
- разширяване на международните професионални контакти между ръководителите, диригентите и преподавателите в областта на народно-инструменталната култура;
- даване на нов тласък за развитието на музикалните традиции на народите по света;
- активиране на интереса към народно-инструменталната музика и творческите постижения на изпълнителите, композиторите, преподавателите в рамките на техните художествени проекти;
- избор на талантливи млади музиканти от числото на участниците за професионално и предпрофесионално обучение в образователни институции.

Предварителна програма:

15.09.2020 – 09.02.2021 г. - приемане на заявки и видеозаписи.
11.02.2021 г. - 17.02.2021 г. - гласуване от зрителите за изпълненията на участниците.
17.02.2021 г. - заседание на журиращата комиссия
19.02.2021 г. - публикуване на резултатите от оценките на журито и зрителското гласуване.
19.02.2021 г. - онлайн среща на художествените ръководители и журито.

Правила за участие:

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
 • Желаещите да участват в конкурса попълват заявка за участие и изпращат видеозапис с тяхно изпълнение.
 • За всеки индивидуален изпълнител или формация се попълва отделна заявка.
 • В конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители и формации от всички държави по света.
 • Без възрастови ограничения на участниците.
 • Участниците носят отговорност за спазването на законите за авторското право и сродните им права.
 • Заявки за участие се приемат до 09.02.2021 г. 
 • След изпращането на заявката ще получите потвърждение за участие.
 • По време на видеозаснемането произведенията трябва да се изпълняват наизуст!
 •  Участниците трябва да изпратят един видеоклип по електронната поща или линк за видео в YouTube или Google диск. Позволено е да се изпраща един линк за две композиции.
Изисквания за видеофайловете:
- Приемат се любителски и професионални видеозаписи, направени най-рано преди 1 година.
- За любителските записи използвайте най-високата разделителна способност на Вашето снимачно устройство и снимайте от статив, хоризонтално. Груповите изпълнения да се снимат в общ план. Преди да изпратите файла, проверете за аудио и видео дефекти. Препоръчителен формат на видеото .mp4 – 8 MB, HD.
- Допуска се използване на видео, заснето по време на фестивали от системата на ЕАФФ или на други конкурси и концерти.

- Озаглавявайте видеофайловете с имената на изпълнението и групата; при индивидуалните изпълнители - името на изпълнението и фамилията.

Номинации:
 1. Индивидуални изпълнители (солисти)
  1. Акордеон – хроматичен (с клавиатура от всякакъв вид);
  2. Акордеон – диатоничен (концертина, ръчна хармоника, бандонеон);
 2. Ансамбъл: обикновен акордеонен ансамбъл или смесен ансамбъл, включващ в състава си акордеон;
 3. Оркестър, включващ в състава си акордеон, или обикновен акордеонен оркестър.
Възрастови групи за номинацията на Индивидуалните изпълнители (солистите):
Първа група: до 6 години;
Втора група: 7 - 9 години;
Трета група: 10-12 години
Четвърта група: 13-15 години
Пета група:  16-18 години
Шеста група: 19-25 години
Седма група: над 25 години.
 
Възрастови групи за участниците от номинацията „Ансамбъл“ (до 12 участника включително):
Първа група: до 18 г. включително;
Втора група: без възрастови ограничения;
 
Възрастови групи за участниците от номинацията „Оркестър“  (13 и повече участници)
Първа група: до 18 г. включително;
Втора група: без възрастови ограничения;
В групите „Ансамбъл” и „Оркестър” могат да участват до 30% участници на различна възраст.
 
Тематика:
 1. Традиционен фолклор
 2. Обработен фолклор или музика с адаптирана фолклорна тематика
Програмни изисквания към участниците:
Солисти  – 1 изпълнение от 2 до 6 минути
Акордеонен ансамбъл – 1 изпълнение  от 3 до 7 минути
Оркестри с участието на акордеон/и (духови, фолклорни, симфонични) – 1 изпълнение от 3 до 10 минути
Програмата на изпълнението е по избор на участника в конкурса и трябва да включва традиционни оригинални произведения или авторски съчинения, в които е използвана адаптирана от автора фолклорна тематика.  

Такса за участие:

За участие чрез видео онлайн:
 • Солист - 25 Евро
 • Ансамбъл  (до 5 участника включително) - 35 Евро на група
 • Ансамбъл  (до 12 участника включително) - 75 Евро на група
 • Оркестър  (13 и повече участници) - 150 Евро на група

Оценяване и награди:

Журито на Конкурса включва водещи музиканти и специалисти от различни страни в областта на народно-инструменталното творчество, педагози и диригенти.

Председател на журито - Проф.  Николай Кравцов Санкт Петербург, Русия, Санктпетербургски Държавен институт за култура – Русия, Катедра по фолклорно инструментално творчество към факултета за изкуства СПбГИК, Заслужен деятел на изкуството на РФ, кандидат по изкуствознание, професор, Лауреат на Правителствената награда на Санкт Петербург, носител на 2 премии от Фондацията «Руско изпълнителско изкуство» (2005, 2006), действителен член на Международната академия по информатизация към ООН; лауреат на «Златната Книга на Отечеството».

Проф. Казис Стонкус – Каунас, Литва, Музикална Академия към Университета „Витаутас Велики”, Ръководител на обучението по акордеон, Президент на Литовския национален съюз на акордеонистите, Президент на Акордеонния съвет на Балтийските страни, член на Музикалния комитет към Международната конфедерация на акордеонистите (CIA) Официален партньор на ЮНЕСКО – НПО.

Проф. Уен Куан Далян, Китай. Далянски колеж за изкуство, Ръководител на учебната и изследователската дейност по акордеон.

Веселин Джанкардашлийски – гр. Стара Загора, България - дългогодишен преподавател по акордеон в СМУ „Христина Морфова“ – гр. Стара Загора , съавтор на учебни програми за обучение по акордеон; основател на музикални фестивали. Носител на Орден „Кирил и Методий“ Първа степен, Награда на Министерството на културата на Република България „Златен век – печат на цар Симеон“, Звание „Заслужил читалищен деятел“ от Съюза на народните  читалища и мн. др.

Намхай Буянбаатар – Улан Батор, Монголия. Изпълнител в Народния оркестър към Колежа за музика и танци и негов диригент. 1986 - 2006 Музикант в Големия Национален театър за народна музика и танци; От 2006 – Главен диригент на Големия Национален театър за народна музика и танци. Заслужен артист на Монголия.

Критерии за оценка:
1. Техническо майсторство;
2. Реализация на художествената концепция при разкриване на музикално-образната идея на произведението;
3. Сценично поведение, артистичност.
Изпълненията на участниците в конкурса се оценяват по 60-балната система по всеки критерий, като крайната оценка е средноаритметичен сбор от индивидуалните оценки на членовете на журиращата комисия. Резултатите ще се обявяват в края на конкурса.
 
Награди:
Дипломите за участие се изпращат на всички участници по имейл.
Във всяка категория и възрастова група, според нивото на представяне и общия сбор от оценките на журито, участниците получават званията:
 • Лауреат I степен (Златна диплома)         -  от 150,01 до 180,00 точки
 • Лауреат II степен (Сребърна диплома)    - от 120,01 до 150,00 точки
 • Лауреат III степен (Бронзова диплома)     - от 90,01 до 120,00 точки
 • Дипломант (Медна диплома)                                  - до 90,00 точки

Броят на дипломите за лауреати не е ограничен.

GRAND PRIX – Солист, дует или група, носител на званието Лауреат I степен (Златна диплома) с най-много точки при оценяването, получава диплома за GRAND PRIX на конкурса.
 
Държавни, обществени, творческии съюзи, медии, институции, фирми и частни лица по споразумение с организационния комитет и журито на конкурса могат да установят специални премии и награди за участниците в конкурса.
 
Журито има право според резултатите от конкурса:
1. Да не присъжда всички награди;
2. Да присъжда специални награди на участниците в конкурса, които са основани от държавни, обществени организации и частни лица;
3. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване.
 
Видеозаписите на всички участници ще бъдат публикувани в специално създадена платформа в сайта на ЕАФФ на 11.02.2021г., с което ще стартира и онлайн гласуването на зрителите. Периодът за гласуване ще продължи до 23:59:59 CET часа на 17.02.2021 г. След този срок, харесванията няма да бъдат отчитани за класирането. Победителят ще се определи по броя на харесванията на публиката. Участникът/-ците с най-висок резултат ще получи/-ат Грамота „Награда на зрителите“.
 
ОНЛАЙН СРЕЩА на художествените ръководители и участници. Екипът на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – EAФФ разбира необходимостта от живата връзка между съмишленици и колеги в сферата на фолклорните изкуства. Предвид обстоятелствата, причинени от световната пандемия, ЕАФФ ще осигури възможност за обмяна на впечатления и идеи чрез провеждането на онлайн среща. Всеки от ръководителите при желание ще бъде включен в онлайн срещата и ще получи на имейла си покана.
 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
С подаването на заявката Участниците се съгласяват снимковият и видеоматериал с тяхно участие да бъде съхранен в архив, използван от организатора за различни информационни и телевизионни продукти в неговата цялост или на части, както и за публикации в уеб сайта на EAFF и социалните мрежи с цел популяризиране и развитие на Музикални празници „Евро фолк“, както и предоставят притежаващите авторски и/или сродни права върху изпълняваното произведение участващо в конкурса.
 
Хонорари и авторски или сродни права на участниците не се изплащат.
Сумите за паричните преводи са за сметка на изпращача.
Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, изложени в настоящия регламент.

Други фестивали