Eвропейска Народна Академия ООД / Euro Folk Academy Ltd. е учредена през 1992 година като научно-развойна организация за научни изследвания от гoлям екип учени от 7 научни Института към Българска Академия на Науките под името НОФ "Академия". Научни публикации и разработки са извършвани в сферите на информационни технологии, екология, прахова металургия, проектиране и изграждане на пречиствателни инсталации, горско стопанство, изграждане на центрове за култура и изкуства и други.

1998 година съвместно със Сдружение "Екологична стара планина" организират първия Старопланински събор "Балкан фолк" в град Велико Търново. Запазването, развитието и популяризирането на българските народни традиции стават приоритетно звено в дейността на Академията.

Умелото ръковoдство на Академията от 1992 до 2012 година от г-н Илиян Николов успява не само да поддържа съществуването й, но и да развива дейността съoбразно политико-икономическата обстановка на времето.  С помощта на Академията като основен организатор на редица регионални и международни фестивали, се създаде мрежа от контакти в Европа и целия свят, с което се подпомогна през 2007 година да се учреди Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ. За Президент на Асоциацията бе избран г-н Илиян Николов, който оглавява организацията до своята кончина на 6 март 2012 година.

От 2012 година за Управляващ на Академията е избран г-н Калоян Николов.

 

Основните си виждания и цели Европейска Народна Академия постига чрез организирането и провеждането на Музикални празници “Евро фолк”.
Музикалните празници “Евро фолк” се състоят от двадесет и пет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.
Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 10 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори. 
Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно в ефира на Европа. С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите. Чрез откриването и поддържането на Телевизионно Студио Евро фолк, Академията следва поетите задължения и ангажименти.

 

Студио Eurofolk извършва следните дейности:

 

Ежемесечно от студиото излизат 24 телевизионни седмични предавания за българските телевизии.
Студиото поддържа Интернет телевизионен канал - EuroFolk TV и захранва с фолклорните си телевизионни предавания над 25 телевизионни регионални и сателитни канала в България и чужбина.
 
Изработени TV филми са излъчвани в АСЛ-Москва, Kанал Столица-Москва, Tokiyo VISION, Национална Шведска телевизия и др.
 
Изработени са над 1400 музикални видео клипа.
Студиото разполага с техника DV, DVCAM, HD, FULL HD.
Студиото разполага с 3 монтажни маси за пост продукционен монтаж.
Студиото разполага със студио за аудио записи.

По поръчка на телевизии и други клиенти в Студио “Евро фолк”  са изработени и около сто индивидуални видео филми с продължителност от 10 до 60 минути всеки.