Проект и главна цел: Проект BG16RFOP002-2.073-19221-C01 с главна цел Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места 
Бенефициент: Европейска народна академия“ ООД  
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.