19 - 21 Май 2016
  Велико Търново

Директор:  Калоян Николов

  до 25 Октомври 2015

Организатори:
ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, България
Факултет по изобразително изкуство - ВТУ
Евро фолк академия
Институт по Математика и информатика към Българска академия на науките - ИМИ – БАН
Европейска асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ
 
Място на провеждане:  Велико Търново
ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Зала „Европа“  - ONLINE участие.
Кръглата маса ще се излъчва на живо по YouTube Event channel of TVEurofolk

Предварителна програма

19 май 2016 – посрещане на участниците.
 
20 май 2016 - дискусии
09.00 – 10.00 часа - Панел 1 - Презентация
  1. Дискусия за създаване на глобална университетска мрежа за съхраняване и дигитализация на нематериалното културно наследство.
Всяка презентация от 10 минути – 6 презентации
  1. Презентация на СПбГИК – Санкт-Петербургски Държавен институт за култура
  2. ВТУ Св.Св.Кирил и Методий” – 3D възстановка на културно - исторически обект
10.00 – 10.20 часа - Панел 2 - Презентация   
Всяка презентация от 10 минути – 2 презентации   
 
2. Дискусия за създаване на университетска конкурсна/фестивална система за университетски групи, издирващи и изпълняващи народни традиционни изкуства. Обмен на практики и иновации.
  1. Европейска асоциация на фоклорните фестивали - ЕАФФ
10.30 – 11.50 часа - Панел 2 - Дискусия 
Участници в дискусията – 5 – 10 минути на участник
 
Обяд
13.00 - 17.00 - отворена WEB среща за дискусия
Екскурзии за разглеждане на културно - историческите обекти на Велико Търново
 
21 май 2016
09.00 – 10.20  - Панел 3 - Презентация
3. Дискусия за създаване на мрежа за обмен на студенти и повишаване на квалификацията на кадри в областта на нематериалното културно наследство, приложно и изпълнителско изкуство.
Всяка презентация от 10 минути – 8 презентации
  1. Презентация на СПбГИК – Санкт-Петербургски Държавен институт за култура
  2. ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий”
  3. Euro folk academy
10.30 – 11.50  - Панел 3 - Дискусия
Участници в дискусията – 5 – 10 минути на участник
 
13.00 – 14.20  -  Панел 4 - Презентация
4. Ролята на UNESCO в помощ на създаване на фондове чрез / UNITWIN/ UNESCO Chairs Programme /UNITWIN/катедри/мрежи ЮНЕСКО и методика за съфинансиране, генериране на допълнителни ресурси чрез дейности за самофинансиране, дотации от държавни и частни организации.
  1. UNESCO Chairs Programme /UNITWIN/
  2. Иновации в технологиите на дигитализация, 3D, 4D технологии, архив и достъпност.
14.30 – 15.50 часа - Панел 4 - Дискусия
Участници в дискусията – 5 – 10 минути на участник
 
22 май 2016
Екскурзии за разглеждане на културно - историческите обекти на Велико Търново

Регламент

ВАЖНО!
Кръглата маса ще се излъчва свободно в Интернет с отворен достъп и обратна връзка със зрителската аудитория.
Участие в Кръглата маса може да се осъществява и дистанционно чрез Skype account от поканени и заинтересовани учени и университети от цял свят.
 
Желаещите да участват като презентатори или участници в дискусията трябва да попълнят заявка за участие. За допускане за участие на презентатори, моля да се попълни темата на дискусия, в която желаят да са активни участници.
 
Такса за участие в дикусиите и презентациите не се събира.
Поради ограничения брой за представяне на презентации, организаторите имат правото на допускане.
 
Желаещите могат да наблюдават на живо дискусиите на Кръглата маса. В залата ще се допускат само участници подали заявка за участие.  
За ONLINE излъчването ще им бъде предоставена възможност за обратна връзка и във формата на текстови коментари и въпроси.
 
Доклади, презентации и въпроси към презентаторите могат да бъдат оставени на платформата за отговори и допълнителни дискусии.
 
За участници, желаещи да присъстват на дискусиите, организаторите предлагат пакет за настаняване и изхранване. Възможно е да се организира трансфер от летища срещу съответно заплащане.