3 - 23 Май 2005
  Старата българска столица Велико Търново, България.

Старопланинският събор “Балкан фолк 2005” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2005” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различини градове и държави от 3 май до 22 септември 2005 година.

Музикалните празници “Евро фолк 2005” се състоят от дванадесет музикални фестивала и Научно-практическа конференция “Традиционните народни изкуства и съвременните информационни технологии”. Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2005” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват около 15000 музиканти, певци и танцьори. Друг характерен фестивал от Музикалните празници е Международният фестивал на традиционните народни изкуства “Евро фолк – Руски остров”, който се провежда в столицата на Русия - Москва. В него право на участие с преференции получават носителите на големи награди “Grand prix” и първи награди “First Awards” от останалите музикални фестивали от веригата “Евро фолк”. От досега проведените Международни фестивали 6 колектива - носители на “Grand prix” и 5 колектива – носители на “First Awards” са поканени за участие в Международният фестивал на традиционните народни изкуства “Евро фолк – Руски остров”в Москва.
Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно в ефира на Европа. Естествено продължение на тази дейност е Международният фестивал за TV и Internet музикални продукти “Евро фолк”. В него участват освен телевизионните и Интернет продукти на “Euro Folk” и “Balkan Folk” и специалисти и продукти от други телевизии от Европа и света. С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма

 1. Съборна фолклорна програма за народно творчество пред жури. Всеки ден от 3 май до 23 май от 9 до 17 часа.
 2. Съборна програма за стари градски, класически, патриотични и туристически песни пред жури. Всеки ден от 3 до 23 май от 9 до 17 часа.
 3. Съборна програма с православни църковни песни в Катедралния храм на гр. Велико Търново от 5 до 15 май от 14 до 17 часа.
 4. Вечерни концерти всеки ден от 19,30 часа на отличените от журито състави.
 5. Панорамни телевизионни продукции от 10.00 до 16.30 часа от 3 май до23 май.
 6. Дефилета през централната част на Велико Търново на 7, 14 и 21 май от 18 часа.
 7. Литийно шествие в чест на Св. Св. Кирил и Методий на 14 май от 18 часа.
 8. Официално откриване и закриване на Събора на 7 май и 21 май от 19 часа.
 9. Голямо народно хоро на 7, 14 и 21 май около Паметника “Майка България”.

Регистрацията на участниците при пристигане във Велико Търново ще става в Двореца на културата и спорта “Васил Левски”.

Регламент

 1. Художествените ръководители на групи и колективи сами определят програмите си за участие. Препоръчваме времетраенето да не надминава 30 минути.
 2. Групите и индивидуалните изпълнители да се ориентират към песни, мелодии, обичаи, хора и танци, които са типични и характерни за селището и района, което е от голямо значение за колорита и първообраза на фолклорния материал.
 3. От голяма полза ще бъде внимателното отношение към костюмите, реквизита и инструментариума на групите, което има определящо значение за битовата вярност на народните традиции.
 4. Специално ще бъдат наградени сполучливите опити за индивидуални изпълнения на песни и хумористични сценки. Времето за тяхното изпълнение не влиза в общото време на групата. Има награди и за авторски песни в традиционните жанрове.
 5. В Съборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички жанрове – народни хорове, ансамбли, оркестри и танцови състави, колективи за стари градски, класически, туристически, патриотични и църковни песни, без изисквания за възраст или организационна принадлежност.
 6. Такса за участие – 1 лев на човек.

Основният критерий е изпълнителското майсторство.

 


Други фестивали