1 - 10 Септември 2009
  Приморско - Царево - Лозенец - Китен

Директор:  Калоян Николов

Черноморският събор “Евро фолк” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2009” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави през цялата 2009 година. Музикалните празници “Евро фолк 2009” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2009” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии "Евроком България", "Родина ТВ" и "Херос ТВ", както и по Световната Internet телевизия "Euro Folk" на адрес www.eurofolk.com/tv . С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикални празници "Евро фолк" - Светът е телевизия за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Други фестивали