26 Април - 14 Май 2012
  Старата българска столица Велико Търново, България

Директор:  Мариaна Нуцова

Старопланинският събор “Балкан фолк 2012” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2012” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни градове и държави на Европа през цялата  2012 година и сa под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Музикалните празници “Евро фолк 2012” се състоят от четиридесет и пет музикални фестивала. Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2012” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Едновременно със Старопланински събор "Балкан фолк 2012" във Велико Търново се провежда Националния шампионат по народни изкуства "Euro Folk 2012". Участниците в Старопланински събор "Балкан фолк" могат да се запишат за участие в Националния шампионат по народни изкуства "Euro Folk 2012" като заплатят допълнително такса за участие по 7 лв. за участник. Наградите на Националния шампионат по народни изкуства "Euro Folk 2012" са описани в регламента на Шампионата.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника. Най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България и по сателитните телевизии "Нова българска телевизия", "БГ ТV", "T.TV.I." и "Херос ТV", както и по Световните интернет телевизии "Евро фолк" и "Родина TV". С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма

 1. Съборна фолклорна програма за народно творчество пред жури. Всеки ден от 26 април до 14 май от 9 до 17 часа.
 2. Съборна програма за стари градски, класически, патриотични и туристически песни пред жури. Всеки ден от 30 април до 14 май от 9 до 17 часа.
 3. Съборна програма с православни църковни песни в Катедралния храм на гр. Велико Търново 13 май от 14 до 17 часа.
 4. Вечерни концерти всеки ден от 19.30 часа на отличените от журито състави.
 5. Заснимане на видеоклипове от 10.00 до 16.30 часа от 1 до 14 май.
 6. Официално откриване и закриване на Събора на 28 април и 12 май от 19 часа.
 7. Голямо народно хоро на 28 април и 12 май от 18.30 часа около сцената на Парк "Марно поле"

Всички концерти на Старопланински събор "Балкан фолк" се излъчват на живо по Световната Internet телевизия "Eurofolk".

Предварителна програма на  Старопланински събор "Балкан фолк" 2012 можете да видите ТУК

Регламент

Регистрация

Регистрацията на участниците при пристигане във Велико Търново ще става в офиса в Центъра на Велико Търново във фоаето на Военен клуб до Паметника "Майка България".

Методически указания

за участие в Старопланински събор “Балкан фолк 2012”:

 1. Художествените ръководители на групи и колективи сами определят програмите си за участие. Препоръчваме времетраенето да не надминава 30 минути.
 2. Групите и индивидуалните изпълнители да се ориентират към песни, мелодии, обичаи, хора и танци, които са типични и характерни за селището и района, което е от голямо значение за колорита и първообраза на фолклорния материал.
 3. От голяма полза ще бъде внимателното отношение към костюмите, реквизита и инструментариума на групите, което има определящо значение за битовата вярност на народните традиции.
 4. Специално ще бъдат наградени сполучливите опити за индивидуални изпълнения на песни и хумористични сценки. Времето за тяхното изпълнение не влиза в общото време на групата. Има награди и за авторски песни в традиционните жанрове.
 5. В Съборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички жанрове – народни хорове, ансамбли, оркестри и танцови състави, колективи за стари градски, класически, туристически, патриотични и църковни песни, без изисквания за възраст или организационна принадлежност.
 6. Такса за участие – 3 левa за 1 минута на сцената.
 7. Всеки колектив може да се запише за участие в Националния шампионат по народни изкуства "Euro Folk 2012" срещу допълнителна такса 7 лева за участник.

Основният критерий е изпълнителското майсторство.