3 - 22 Май 2006
  Старата българска столица Велико Търново, България.

Директор:  Мариана Нуцова

Международният фолклорен фестивал “Евро фолк 2006” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2006” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различини градове и държави от 3 май до 21 октомври 2006 година. Музикалните празници “Евро фолк 2006” се състоят от петнадесет музикални фестивала.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2006” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват около 15 000 музиканти, певци и танцьори. Друг характерен фестивал от Музикалните празници е Международният фестивал на традиционните народни изкуства “Евро фолк – Руски остров”, който се провежда в столицата на Русия - Москва.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно в ефира на Европа.С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Регламент

Международният фолклорен фестивал “Евро фолк 2006” се провежда в рамките на двадесет конкурсни дни и вечерни концерти. По своята същност той дава възможност на творчески колективи и индивидуални изпълнители да реализират творческите си проекти на една открита и вече призната сцена, на която се провежда Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. Основна задача на организаторите е даването на възможност за изява на творческите колективи и включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях, така и пропагандиране на призьорите чрез излъчване в Европейския телевизионен ефир, както и по Световната интернет телевизия "Евро фолк" на адрес www.eurofolk.com/tv.

Участниците в Международния фолклорен фестивал “Евро фолк 2006” участват по право с пълната си програма и във Фестивал № 1 в Европа за традиционни народни изкуства – Старопланински събор “Балкан фолк 2006”.

Международният фолклорен фестивал “Евро фолк 2006” се организира от Euro Folk Academy, Balkan Folk Academy и други организации в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2006” – Светът е телевизия от 3 до 22 май 2006 г.

Домакин на фестивала е старата българска столица Велико Търново.

Други фестивали