16 - 21 Май 2006
  Москва, Русия

Директор:  Сергей Салмин

Международният фестивал на фолклорните театри “Евро фолк – Руски остров 2006” е фестивал на призьорите от останалите фестивали Музикални празници “Евро фолк 2006”. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави от 3 май до 21 октомври 2006 година.Музикалните празници “Евро фолк 2006” се състоят от петнадесет музикални фестивала.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2006” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват около 15 000 музиканти, певци и танцьори. Друг характерен фестивал от Музикалните празници е Международният фестивал на традиционните народни изкуства “Евро фолк – Руски остров 2006”, който се провежда в столицата на Русия - Москва.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно в ефира на Европа,както и по Световната интернет телевизия "Евро фолк" на адрес www.eurofolk.com/tv.С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Други фестивали