26 Април - 14 Май 2013
  Старата българска столица Велико Търново, България

Директор:  Мариaна Нуцова

XVII Старопланински събор “Балкан фолк 2013” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2013” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни градове и държави на Европа през цялата  2013 година и сa под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Музикалните празници “Евро фолк 2013” се състоят от четиридесет и пет музикални фестивала.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2013” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”.

В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Едновременно със Старопланински събор "Балкан фолк 2013" във Велико Търново се провежда Националния шампионат по народни изкуства "Euro Folk 2013". Участниците в Старопланински събор "Балкан фолк" могат да се запишат за участие в Националния шампионат по народни изкуства "Euro Folk 2013" като заплатят допълнително такса за участие по 7 лв. за участник. Индивидуалните изпълнители заплащат по 25 лева.

Наградите на Националния шампионат по народни изкуства "Euro Folk 2013" са описани в регламента на Шампионата.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника. Най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България и по сателитните телевизии, "Нова българска телевизия", "БГ ТV", "T.TV.I." и "Херос ТV", както и по Световните интернет телевизии "Евро фолк" и "Родина TV". С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма

Предварителната програма на ХVII Старопланински събор “Балкан фолк 2013” можете да разгледате -  ТУК
Предварителната програма на ХVI Старопланински събор “Балкан фолк 2012” можете да разгледате -  ТУК
Можете да видите и програмата от изминалия XV Старопланински събор “Балкан фолк 2011” - ТУК

Регламент

Регистрация:

Регистрацията на участниците при пристигане във Велико Търново ще става в офиса в Центъра на Велико Търново до Паметника "Майка България".

Методически указания:

за участие в Старопланински събор “Балкан фолк 2013”:

  1. Художествените ръководители на групи и колективи сами определят програмите си за участие. Препоръчваме времетраенето да не надминава 30 минути.
  2. Групите и индивидуалните изпълнители да се ориентират към песни, мелодии, обичаи, хора и танци, които са типични и характерни за селището и района, което е от голямо значение за колорита и първообраза на фолклорния материал.
  3. От голяма полза ще бъде внимателното отношение към костюмите, реквизита и инструментариума на групите, което има определящо значение за битовата вярност на народните традиции.
  4. Специално ще бъдат наградени сполучливите опити за индивидуални изпълнения на песни и хумористични сценки. Има награди и за авторски песни в традиционните жанрове.
  5. В Съборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички жанрове – народни хорове, ансамбли, оркестри и танцови състави, колективи за стари градски, класически, туристически, патриотични и църковни песни, без изисквания за възраст или организационна принадлежност.
  6. Такса за участие – 3 левa за 1 минута на сцената.
  7. Всеки колектив може да се запише за участие в Националния шампионат по народни изкуства "Euro Folk 2013" срещу допълнителна такса 7 лева за участник.

Основният критерий е изпълнителското майсторство.