12 - 23 Май 2004
  Старата българска столица - Велико Търново, България

Директор:  доц. д-р Божанка Моцинова

Международният фестивал за класически песни “Евро фолк 2004” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2004” – Светът е телевизия.

Музикалните празници “Евро фолк 2004” се състоят от единадесет музикални фестивала и Световна приложна конференция “Традиционните народни изкуства и съвременните информационни технологии”. Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2004” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват около 15000 музиканти, певци и танцьори. Друг характерен фестивал от Музикалните празници е Международният фестивал на традиционните народни изкуства “Евро фолк – Руски остров 2004”, който се провежда в столицата на Русия - Москва. В него право на участие с преференции получават носителите на големи награди “Grand prix” и първи награди “First Awards” от останалите музикални фестивали от веригата “Евро фолк”. От досега проведените Международни фестивали 6 колектива - носители на “Grand prix” и 18 колектива – носители на “First Awards” са поканени за участие в Международният фестивал на традиционните народни изкуства “Евро фолк – Руски остров 2004”в Москва, Русия.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно в ефира на Европа. Естествено продължение на тази дейност е Международният фестивал за TV и Internet музикални продукти “Евро фолк”. В него участват освен телевизионните и Интернет продукти на “Euro Folk” и “Balkan Folk” и специалисти и продукти от други телевизии от Европа и света. С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

 

НАГРАДИ

Група за стари градски песни “Роден край” – гр. Долни Дъбник – Носител на GRAND PRIX от Международен фестивал за класически песни “Евро фолк 2004”.

Вокално – инструментална група “Магия” – гр. Дулово – Носител на Първа награда от Международен фестивал за класически песни “Евро фолк 2004” в категорията “ Популярни песни”.

Група за шлагерни песни “Незабрава” при НЧ “ Д. Полянов” – гр. Карнобат – Носител на Първа награда от Международен фестивал за класически песни “ Евро фолк 2004” в категорията “ Романси”.

Други фестивали