24 Юни - 4 Юли 2010
  гр. Приморско, Китен, България

Директор:  Калоян Николов

Фолклорният фестивал “Евро фолк - Черно море 2010" се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2010” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави през цялата  2010 година.

Музикалните празници “Евро фолк 2010” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2010” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални телевизии "Travel TV","БГ ТВ" и "Херос ТВ", както и по Световната интернет телевизия "Евро фолк". С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк“- Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Други фестивали