9 - 19 Юли 2010
  Община Несебър и КК "Слънчев бряг", България

Директор:  Илиян Николов

Европейският шампионат по фолклор "Euro Folk 2010” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2010” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави през цялата 2010 година.

Музикалните празници “Евро фолк 2010” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.
Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2010” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк” в България. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните телевизии "Нова българска телевизия", "БГ TV" и "Херос TV", както и по Световните интернет телевизии "Euro Folk" на адрес www.eurofolk.com/tv  и "TV Rodina" на адрес www.tvrodina.com. С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк“- Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Други фестивали