16 - 21 Октомври 2010
  Москва, Русия

Директор:  Михаил Мизюков

Международният фестивал на фолклорните театри “Руски остров 2010” е фестивал  от Музикални празници “Евро фолк 2010”. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави от 1 май до 21 октомври 2010 година. Музикалните празници “Евро фолк 2010” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2010” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии "Нова българска телевизия"  (Евроком България), "БГ ТВ" и "Херос ТV", както и по Световната интернет телевизия "Евро фолк". С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма

Фестивалната програма включва конкурси, без ограничения във възрастта на участниците, в следните категории:
  • фолклорни песни и танци;

  • фолклорен театър; 
     

Журито има право да пожелае изпълненяването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост.

За изработване на качествени аудиозаписи и видеоклипове е желателно участниците да са в Москва по време на целия фестивал.

Направените записи ще се излъчват по руски и български телевизии, както и по сателитни телевизии с покритие в цяла Европа,както и нееднократно по Internet телевизия "Euro Folk" на адрес www.eurofolk.com/tv .

По време на участието на колектива във фестивала организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи мероприятия- официално откриване, официално закриване, дефиле, коктейли и други.

Регламент

Международният фестивал на фолклорните театри “Руски остров 2010” се провежда в рамките на пет конкурсни дни и включва фестивална програма и вечерни представления. По своята същност той дава възможност на колективите да реализират своите творчески проекти на сцената на Московския държавен историко-етнографски театър и на други сцени в Москва. Основната задача на организаторите е не само да даде възможност на творческите колективи да покажат изкуството си и да ги включи в една конкурсна програма, определяща най- добрите от тях, но и пропагандиране на призьорите чрез излъчване в телевизионния ефир на Русия и Европа, както и нееднократно по Internet телевизия "Euro Folk".

Международният фестивал на фолклорните театри “Руски остров 2010” се организира от  Московския държавен историко-етнографски театър и други организации в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2010” в периода от 16 до 21 октомври 2010 година.

Място на провеждане на фестивала: Москва.

 

Регламент за участие в конкурса

За участие в конкурса на участниците е необходима акредитация, която да отговаря на следните условия:

Желаещите да вземат участие във фестивала попълват и подписват заявки за участие, в които съществува и изричен текст, указващ, че заявителят приема условията, заложени в настоящия регламент.

Заявки за участие се приемат не по-късно от 30 април 2010 г.

Желателно е по пощата, на адреса на Euro Folk Academy, да се изпрати последния издаден албум на участника (групата) или демо записи. Желателно е към заявката да се прибави анотация за участника и рекламни материали - фотоси. Изпратените материали не се връщат.

Всеки от вземащите участие колективи получава индивидуален професионално заснет на DVD телевизионен филм със своите изпълнения на сцената на Международния фестивал на фолклорните театри "Руски остров 2010” с право да го излъчва в собствената си страна. 

Награди

Голямата награда “Руски остров 2010” – Grand Prix "Орфей"  и диплом. Определя се от журито, което спазва процедурни правила, съгласувани от членовете преди откриване на фестивала и огласени на участниците в деня на откриването.

Първи награди “First Awards - Orpheus” в съответните категории и диплом.

Определят се от журито, което спазва процедурни правила, съгласувани от членовете преди откриване на фестивала и огласени на участниците в деня на откриването.
Журито награждава най-добрите изпълнения с безплатно заснимане и изработване на видеоклип.

Всички призьори получават безплатно копие от телевизионния продукт, в който са влезли техни изпълнения и са излъчени в България, Русия или Европа.

Музикалната програма се провежда на живо. Редът и саундчекът и изпълненията на всеки конкурсен ден се определя от организаторите.

Хонорари на участниците не се заплащат.

Краен срок за приемане на заявките за участие – 30.04.2010 г.

Журито се състои от 5 човека и е с международно участие.

Изричен текст: При одобрено от журито участие във Фестивала, колективите или представляващите ги организации отстъпват правото да бъде записано на аудио и видео, оформено в програма, представяща фестивала и излъчено по телевизионен канал или друг начин, за което се подписва договор.

 

Акредитации

Всяка музикална компания или независима организация може да изпрати свои представители на фестивала като разходите по престоя им се поемат от изпращащата страна.

Резервиране на места в хотел

Организаторите на Фестивала осигуряват за участниците и гостите нощувка в хотел по привилегировани цени. Заявки се приемат до 30.07.2010 г. , като за действителни се считат тези заявки, които се съпътстват от банков превод до 10 август 2010 г.

Независимо от големия брой хотели в Москва, тези, намиращи се в близост до провеждането на мероприятието, са ограничен брой. Поради тази причина в тях ще бъдат настанени участниците, заплатили първи пребиваването си. Последен срок за плащане, за който участниците ще се ползват с привилегии, е 31.07.2010г.


10 - процентна авансова вноска от общата сума на пребиваването (нощувка с храна или само нощувка), изчислена по избраната за съответната група цена за съответния брой нощувки в Москва, трябва да бъде преведена по сметка (в EURO) BG97BPBI79311047679001  до 10 август 2010 г. – Euro Folk Academy Ltd. Например за група от 25 човека при настаняване в двузвезден хотел и храна за шест дена, сумата се изчислява по следния начин: 25 х 6 х 40 Euro = 6000 Euro  Авансовата сума е 6000 х 0,1 = 600 Euro. Тази сума трябва да бъде преведена по оказаната банкова сметка. Отстъпките ще бъдат приспадани при окончателното заплащане, което се извършва най-късно в деня на пристигането.

Цените за пребиваване, в които е включено и фестивалното обслужване, са следните:

  • в 4-звезден хотел - нощувка с три хранения: 95 EURO
  • в 3-звезден хотел - нощувка с три хранения: 73 EURO
  • в 2-звезден хотел - нощувка с три хранения: 40 EURO

На всеки 20 човека един ръководител безплатно.

 

Общи условия

Банковите преводи се извършват в БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА по сметката на Euro Folk Academy:

Банкова сметка: BG97BPBI79311047679001- до 10 август 2010 г.

Всички банкови такси са за сметка на изпращащата страна.

Регистрацията на участниците при пристигането им в Москва ше се извърши в Московския държавен историко-етнографски театър, намиращ се на адрес: Москва 129327, ул. Рудневой 3, тел/факс: (095) 184-17-11.

Други фестивали