3 - 21 Май 2007
  Старата българска столица Велико Търново, България

Директор:  Мариана Нуцова

Старопланинският събор “Балкан фолк 2007” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2007” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни градове и държави на Европа през цялата  2007 година и сa под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Други фестивали