4 - 15 Май 2007
  Старата българска столица - Велико Търново, България

Директор:  Мариана Атанасова

Международният фестивал за православни песнопения “Св. Георги 2007” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2007” – Светът е телевизия. Музикалните празници “Евро фолк 2007” се състоят от седемнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF. Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2007” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 10 000 до 15000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии „Евроком България”, "Родина ТВ" и „Херос TV”, както и по Световната Internet телевизия “Euro Folk” . С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Други фестивали