11 - 21 Май 2007
  Старата българска столица - Велико Търново, България

Директор:  доц. д-р Божанка Моцинова

Международният фестивал за класически песни “Евро фолк 2007” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2007” – Светът е телевизия.

Музикалните празници “Евро фолк 2007” се състоят от седемнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Други фестивали