3 - 15 Май 2007
  Старата българска столица - Велико Търново, България

Директор:  Иван Данчев

Международният фестивал за оркестри и индивидуални изпълнители “Евро фолк 2007" се провежда в рамките на Музикални празници "Евро фолк 2007" - Светът е телевизия. Музикалните празници "Евро фолк 2007" се състоят от седемнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF.

Основно събитие на Музикални празници "Евро фолк 2007" е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор "Балкан Фолк". В него ежегодно участват от 10 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

 

Други фестивали