6 - 10 Юни 2007
  гр. Хисаря, България

Фестивал на народните изкуства „Евро фолк – Жива вода” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2007” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави през цялата 2007 година.

Музикалните празници “Евро фолк 2007” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF. Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2007” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 10 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори. Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии „Евроком България”, "Родина TВ" и „Херос ТВ”, както и по Световната Internet телевизия “Euro Folk” на адрес www.eurofolk.com/tv

С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк “- Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Други фестивали