2 - 15 Май 2008
  Старата българска столица - Велико Търново, България

Директор:  Иван Данчев

Международният фестивал за оркестри и индивидуални изпълнители “Евро фолк 2008" се провежда в рамките на Музикални празници "Евро фолк 2008" - Светът е телевизия. Музикалните празници "Евро фолк 2008" се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF.

Основно събитие на Музикални празници "Евро фолк 2008" е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор "Балкан Фолк". В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници "Евро фолк" е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии "Евроком България", "Родина ТV" и "Херос ТV", както и по Световната интернет телевизия "Евро фолк" на адрес www.euroolk.com/tv . С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници "Евро фолк - Светът е телевизия" за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма

Фестивалната програма включва конкурси в следните категории:

  • народни оркестри;
  • камерни оркестри за класическа музика;
  • духови оркестри;
  • индивидуални изпълнители и вокални групи;
  • младежки колективи – до 19 години по горните категории;

Журито има право да пожелае изпълняването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост.

По време на Фестивала ще бъдат направени студийни аудиозаписи и заснемане на професионални видеоклипове на програмата на участниците, които са наградени от журито с видеоклип или си заплащат записите. Освободен от заплащане е един видеоклип по преценка на журито.

Продължителността на програмата се препоръчва да не превишава 40 минути.

За изработване на качествени аудиозаписи и видеоклипове е препоръчително участниците да предвидят 3 дни. 

Направените записи ще се излъчват по 50 български кабелни телевизии и по 3 сателитни телевизии с покритие в цяла Европа, както и по Световната Internet телевизия "Euro Folk".

По време на участието на колектива във Фестивала организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи събития – Официално откриване, Официално закриване, дефиле, коктейл и други.

Регламент

Международният фестивал за оркестри и индивидуални изпълнители “Евро фолк 2008” се провежда в рамките на дванадесет конкурсни дни и вечерни концерти. По своята същност той дава възможност на оркестри и индивидуални изпълнители да реализират творческите си проекти на една открита и вече призната сцена, на която се провежда Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. Основна задача на организаторите е както даването на възможност за изява на творческите колективи и включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях, така и пропагандиране на призьорите чрез излъчване в Европейския телевизионен ефир.

Участниците в Международния фестивал за оркестри и индивидуални изпълнители “Евро фолк 2008” участват по право с пълната си програма и във Фестивал № 1 в Европа за традиционни народни изкуства – Старопланински събор “Балкан фолк 2008”.
Фестивалът за оркестри и индивидуални изпълнители “Евро фолк 2008” се организира от Euro Folk Academy, Balkan Folk Academy и други организации в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2008” – Светът е телевизия от 2 до 15 май 2008 г.

Домакин на фестивала е старата българска столица Велико Търново.

Регламент за участие в конкурса

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:

Организаторите от Euro Folk Academy изпращат покана и регламент за участие на организации и личности, занимаващи се с изпълнението и издаването на трдиционна музика.

Желаещите да участват във Фестивала попълват и подписват заявки за участие, в които същесвува и изричен текст, указващ, че заявителят приема условията, заложени в настоящия регламент.

Заявките за участие в конкурсната програма се приемат най-късно до 15.04.2008 г.

Желателно е по пощата, на адреса на Euro Folk Academy да се изпрати последния издаден албум на участника /групата/ или демо записи на не по-малко от две песни. Желателно е към заявката да се прибави анотация за участника и рекламни материали – фотоси. Изпратените материали не се връщат.

При наличието на повече заявки от необходимите участия на конкурсния ден, журито прави предварителна селекция на участниците по предоставените записи и писмено уведомява всички заявили дали са допуснати до конкурсната програма и за кои дни.

Други фестивали