2 - 19 Май 2008
  Старата българска столица Велико Търново, България

Директор:  Мариана Нуцова

Старопланинският събор “Балкан фолк 2008” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2008” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни градове и държави на Европа през цялата  2008 година и сa под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Музикалните празници “Евро фолк 2008” се състоят от петнадесет музикални фестивала . Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2008” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника. Най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България и по сателитните кабелни телевизии "Евроком България", "РодинаТV" и "Херос ТV", както и по Световната интернет телевизия "Евро фолк". С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма

 1. Съборна фолклорна програма за народно творчество пред жури. Всеки ден от 2 май до 19 май от 9 до 17 часа.
 2. Съборна програма за стари градски, класически, патриотични и туристически песни пред жури. Всеки ден от 2 до 19 май от 9 до 17 часа.
 3. Съборна програма с православни църковни песни в Катедралния храм на гр. Велико Търново от 2 до 12 май от 14 до 17 часа.
 4. Вечерни концерти всеки ден от 19.30 часа на отличените от журито състави.
 5. Заснимане на видеоклипове от 10.00 до 16.30 часа от 2 май до 19 май.
 6. Дефилета през централната част на Велико Търново на 3, 10 и 17 май от 18 часа.
 7. Официално откриване и закриване на Събора на 3 май и 17 май от 19 часа.
 8. Голямо народно хоро на 3, 10 и 17 май от 18.30 часа около Паметника “Майка България”.

Регламент

Регистрация

Регистрацията на участниците при пристигане във Велико Търново ще става в Двореца на културата и спорта “Васил Левски”.

Методически указания

за участие в Старопланински събор “Балкан фолк 2008”:

 1. Художествените ръководители на групи и колективи сами определят програмите си за участие. Препоръчваме времетраенето да не надминава 30 минути.
 2. Групите и индивидуалните изпълнители да се ориентират към песни, мелодии, обичаи, хора и танци, които са типични и характерни за селището и района, което е от голямо значение за колорита и първообраза на фолклорния материал.
 3. От голяма полза ще бъде внимателното отношение към костюмите, реквизита и инструментариума на групите, което има определящо значение за битовата вярност на народните традиции.
 4. Специално ще бъдат наградени сполучливите опити за индивидуални изпълнения на песни и хумористични сценки. Времето за тяхното изпълнение не влиза в общото време на групата. Има награди и за авторски песни в традиционните жанрове.
 5. В Съборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички жанрове – народни хорове, ансамбли, оркестри и танцови състави, колективи за стари градски, класически, туристически, патриотични и църковни песни, без изисквания за възраст или организационна принадлежност.
 6. Такса за участие – 1 лев за 1 минута на сцената.

Основният критерий е изпълнителското майсторство.

Други фестивали