16 - 21 Октомври 2008
  Москва, Русия

Директор:  Михаил Мизюков

Международният фестивал на фолклорните театри “Руски остров 2008” е фестивал  Музикални празници “Евро фолк 2008”. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави от 3 май до 21 октомври 2008 година. Музикалните празници “Евро фолк 2008” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2008” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е , че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии "Евроком България", "Родина ТВ" и "Херос ТV", както и по Световната интернет телевизия "Евро фолк". С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма

Фестивалната програма включва конкурси, без ограничения във възрастта на участниците, в следните категории:
  • фолклорни песни и танци;

  • фолклорен театър; 
     

Журито има право да пожелае изпълненяването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост.

За изработване на качествени аудиозаписи и видеоклипове е желателно участниците да са в Москва по време на целия фестивал.

Направените записи ще се излъчват по руски и български телевизии, както и по сателитни телевизии с покритие в цяла Европа,както и нееднократно по Internet телевизия "Euro Folk" на адрес www.eurofolk.com/tv .

По време на участието на колектива във фестивала организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи мероприятия- официално откриване, официално закриване, дефиле, коктейли и други.

Регламент

Международният фестивал на фолклорните театри “Руски остров 2008” се провежда в рамките на пет конкурсни дни и включва фестивална програма и вечерни представления. По своята същност той дава възможност на колективите да реализират своите творчески проекти на сцената на Московския държавен историко-етнографски театър и на други сцени в Москва. Основната задача на организаторите е не само да даде възможност на творческите колективи да покажат изкуството си и да ги включи в една конкурсна програма, определяща най- добрите от тях, но и пропагандиране на призьорите чрез излъчване в телевизионния ефир на Русия и Европа, както и нееднократно по Internet телевизия "Euro Folk".

Международният фестивал на фолклорните театри “Руски остров 2008” се организира от  Московския държавен историко-етнографски театър и други организации в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2008” в периода от 16 до 21 октомври 2008 година.


Други фестивали