2 - 12 Май 2008
  Старата българска столица - Велико Търново, България

Директор:  Мариана Атанасова

Международният фестивал за православни песнопения “Св. Георги 2008” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2008” – Светът е телевизия. Музикалните празници “Евро фолк 2008” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF. Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2008” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии „Евроком България”, "Родина ТВ" и „Херос TV”, както и по Световната Internet телевизия “Euro Folk” . С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк” — Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма

Програмата на Фестивала включва конкурси в следните категории:

  • женски хорове;
  • мъжки хорове;
  • смесени хорове;
  • детски хорове.

Журито има право да пожелае изпълняването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост. По време на Фестивала ще бъдат направени студийни аудиозаписи и заснемане на професионални видеоклипове на програмата на учасниците, които са наградени от журито с видеоклип или си заплащат записите.

Продължителността на програмата се препоръчва да не превишава 30 минути. За изработване на качествени аудиозаписи и видеоклипове е препоръчително участниците да предвидят 3 дни. Направените записи ще се излъчват по 50 български кабелни телевизии и по 3 сателитни телевизии с покритие в цяла Европа, както и по Световната Internet телевизия “Euro Folk”. По време на участието на колектива във Фестивала организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи събития – Официално откриване, Официално закриване, дефиле, литийно шествие и други.

Регламент

Международният фестивал за православни песнопения “Св. Георги 2008” се провежда в рамките на десет конкурсни дни и вечерни концерти.

По своята същност той дава възможност на църковни хорове да реализират творческите си проекти на една открита и вече призната сцена, на която се провежда Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”.

Концертните изпълнения на Международният фестивал за православни песнопения “Св. Георги 2008” се провеждат в Катедралния храм “Св. Богородица” във Велико Търново. Основна задача на организаторите е както даването на възможност за изява на творческите колективи и включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях, така и пропагандиране на призьорите чрез излъчване в Европейския телевизионен ефир.

Участниците в Международния фестивал за православни изпълнения “Св. Георги 2008” участват по право с пълната си програма и във Фестивал № 1 в Европа за традиционни народни изкуства – Старопланински събор “Балкан фолк 2008”. Международният фестивал за православни песнопения “Св. Георги 2008” се организира от Euro Folk Academy, Balkan Folk Academy, Великотърновската митрополия и други организации от 2 до 12 май 2008 г.

Домакин на Фестивала е старата българска столица Велико Търново.


Други фестивали