1 - 10 Септември 2008
  Приморско - Лозенец

Директор:  Калоян Николов

Черноморският събор “Евро фолк” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк 2008” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави през цялата 2008 година. Музикалните празници “Евро фолк 2008” се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2008” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии "Евроком България", "Родина ТВ" и "Херос ТВ", както и по Световната Internet телевизия "Euro Folk" на адрес www.eurofolk.com/tv . С тези дейности се изпълнява основната цел на "Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Предварителна програма

Фестивалната програма включва конкурси в следните категории:

  • фолклорни песни;
  • фолклорни танци;
  • фолклорни ансамбли;
  • народни обичаи;
  • стари градски песни и романси;
  • деца до 19 години – по първите четири категории.

Журито има право да пожелае изпълняването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост.

По време на Фестивала ще бъдат направени студийни аудиозаписи и заснемане на професионални видеоклипове на програмата на участниците по награда от журито или срещу заплащане. 

Продължителността на програмата не трябва да превишава 40 минути.

За изработване на качествени аудиозаписи и видеоклипове е препоръчително участниците да предвидят 3 дни. 

Направените записи ще се излъчват по 50 български кабелни телевизии и по сателитни телевизии с покритие в цяла Европа, както и нееднократно по Internet телевизия "Euro Folk"  на адрес www.eurofolk.com/tv .

 

По време на участието на колектива във фестивала организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи събития – Официално откриване, Официално закриване, дефиле и други.

Други фестивали