21 - 27 Октомври 2008
  Старата българска столица - Велико Търново, България

Директор:  Росица Дончева

Международният фестивал за бардове “Евро фолк - Владимир Висоцки 2008" се  провежда в рамките на Музикални празници "Евро фолк 2008" - Светът е телевизия. Музикалните празници "Евро фолк 2008" се състоят от петнадесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF.

Основно събитие на Музикални празници "Евро фолк 2008" е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор "Балкан Фолк". В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници "Евро фолк" е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните   телевизии "Евроком България", "Родина ТV" и "Херос ТV", както и по Световната интернет телевизия "Евро фолк" на адрес www.eurofolk.com/tv . С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници "Евро фолк - Светът е телевизия" за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Мeждународен фестивал за бардове “Евро фолк – Владимир Висоцки” отдава почит на световноизвестния руски бард Владимир Висоцки и на многобройните бардове по света, които със своите песни са радвали и радват душите на хората.

Международен фестивал за бардове „Eвро фолк – Владимир Висоцки” има за цел да създаде възможност за изява на певци, поети и музиканти, които самостоятелно изпълняват своите или чужди песни със собствен музикален съпровод. Най-добрите ще бъдат излъчвани по посочените по-горе телевизии.

Предварителна програма


Фестивалната програма включва конкурси в следните категории:
    * бардове със свои песни;
    * бардове с чужди песни.

Журито има право да пожелае изпълняването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост.

По време на Фестивала ще бъдат направени студийни аудиозаписи и заснемане на професионални видеоклипове на програмата на участниците, които са наградени от журито или си заплащат записите. 

Продължителността на програмата се препоръчва да не превишава 30 минути.

За изработване на качествени аудиозаписи и видеоклипове е препоръчително участниците да предвидят най-малко 3 дни.

Направените записи ще се излъчват по 50 български кабелни телевизии и по 3 сателитни телевизии с покритие в цяла Европа, както и по Световните Internet телевизии "Euro Folk" и „Rodina TV”.

По време на участието на колектива във Фестивала организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи събития – Официално откриване, Официално закриване,  коктейл и други.

Други фестивали